Ved bestilling aksepterer kunden leievilkårene.

 

1. LEIETID
Leietiden beregnes fra tidspunktet leieproduktene er levert til kunden og frem til utstyret er returnert.

Leieprisen gjelder for inntil 5 dager.

 

2. BETALING
Ved større ordre kan vi kreve à konto 1/3 ved bestilling. Resterende beløp betales forskuddsvis 2 dager før levering.

Ved andre ordrer blir faktura sendt samme uke som leveransen finner sted.

Faktura blir sendt på e-post.

Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk.

Fakturagebyr kr 60,-.

Gebyr ved om-fakturering pga. feil fakturainformasjon belastes med kr. 200,-

 

Hentekunder:

Betaling skjer forskuddsvis og vi har betalingsterminal for bankkort og kredittkort som benyttes ved henting på lager.

Vi tar dessverre ikke imot kontanter.

Ønsker du å betale via konto, gi oss beskjed en uke før hentedato, så sender vi deg forskuddsfaktura i PDF på e-post.

 

3. BESTILLING, ENDRINGER I ORDRE OG AVBESTILLING
Alle bestillinger er bindende.

Når du har mottatt en ordrebekreftelse på e-post fra oss, er din bestilling registrert.

Kunden er selv ansvarlig for å påse/sjekke at tilsendt ordrebekreftelse er i samsvar med bestillingen og at alle opplysninger stemmer.

 

Det kan gjøres endringer i antall i bestillingen inntil 1 uke før levering/hente dato.

Med endringer i antall, menes justeringer i antall på eksisterende leieprodukter i ordren.

Hvis antallet reduseres betraktelig eller ved kansellering av flere leieprodukter, kan det tilkomme gebyr for tapt fortjeneste.

Ved tillegg på eksisterende ordre, kan vi ikke garantere at vi har ønsket leieprodukt tilgjengelig på lager.

 

Avbestilling av ordre i sin helhet skal skje skriftlig.

Dagene ved avbestilling beregnes fra oppgitt leverings/hentedato på ordren og følgende satser er gjeldene:

- Tidligere enn 4 uker, belastes 20% av leiebeløpet.

- Tidligere enn 14 dager, belastes 50% av leiebeløpet.

- Senere en 14 dager, forfaller hele leiebeløpet til betaling.

Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er pakket eller lastet på bil for utkjøring.

 

4. HENTING PÅ LAGER

Henting og levering av kunde skjer på hverdager mellom kl. 08.00 – 16.00.

Det er ikke mulig med tilleggsbestillinger og/eller endringer på hentetidspunktet.

Ved egentransport må man håndtere lasting og lossing, inn- og utpakking og sikring av leieproduktene selv.

Vi låner ikke ut stroppemateriell, presenninger e.l.

Vi kan være behjelpelig med bruk av truck der dette er hensiktsmessig på vårt eget lager.

Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og/eller henger når det gjelder volum, vekt og renhold.

Det er kundens ansvar å sørge for at alt av leieprodukter håndteres på en forsvarlig, trygg og skånsom måte.

Påse at leieproduktene ikke utsettes for ytre omstendigheter som kan skade produktene og er beskyttet mot skitt, støv, fukt, store temperaturendringer etc. under transport.


 5. TRANSPORT OG FREMKOMMELIGHET
Transport utført av oss skjer normalt i tidsperioden 08.00 - 20.00 mandag - fredag.

Ved transport på lørdag, søndag og helligdag tilkommer et tillegg på 50% av transportkostnaden.

Evt. tidspunkter vi må forholde oss til utover ordinær leveringstid, må spesifiseres ved bestilling.

Kunden vil bli varslet på SMS når leveransen er på vei.

Det er ikke behov for at noen er til stede ved levering/retur dersom:

- Det er tydelig merket hvor leieproduktene kan plasseres trygt og tørt.

- Produktene står på samme plass som de ble levert.
Eventuelle parkeringstillatelser i forbindelse med levering/henting tas hånd om av kunden.

Evt. påløpte kostnader, parkeringsgebyr etc. belastes kunde.
Kunden må opplyse om begrensninger på lokasjon og veien inn til lokasjon.

Det må være kjørbart for lastebil med fri høyde (390 cm) helt frem til området.

Avstand fra kjøretøy til lokasjon kan ikke overstige 10 meter.

Utleieprodukter blir evt. hensatt der det er fremkommelig med jekketralle.

Avvik vil bli fakturert.

 

6.MONTERING/DEMONTERING

Montering/demontering utført av oss, skjer normalt i tidsperioden 08.00 - 20.00 mandag - fredag.

Ved montering/demontering på lørdag, søndag og helligdag tilkommer et tillegg på 50% av montering/demonteringskostnaden.

Evt. tidspunkter vi må forholde oss til utover ordinær leveringstid, må spesifiseres ved bestilling.

Kunden må opplyse om begrensninger på lokasjon og veien inn til lokasjon.

Det må være kjørbart for lastebil med fri høyde (390 cm) helt frem til området.

Avstand fra kjøretøy til lokasjon for telt kan ikke overstige 10 meter.

Det ikke behov for at noen er til stede ved montering dersom:

- Det er tydelig merket hvor teltet skal stå.

Ved montering skal plassen være ryddet og klar.

Det må være klargjort for at det er mulig å forankre telt med ca. 60-80 cm lange jordspyd.

Hvis det ikke er mulig å bruke jordspyd, vil telt bli forankret med betonglodd.

Avvik vil bli fakturert.

 

7. IKKE TILLATT
Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker, tusj, maling, spray etc. på utleieproduktene.

Modifisering, endring, kutting etc. på våre utleieprodukter er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Dette skal evt. gjøres i eget grilltelt som bestilles separat.

Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær, legges ubeskyttet på bakken, oppbevares uforsvarlig eller brukes på en annen måte en tiltenkt.

Våre utgifter i forbindelse med evt. skader på grunn av dette, belastes kunde.

 

8. PAKKING VED RETUR
Kunde er ansvarlig for at alle leieproduktene stables/legges på tilhørende paller/traller og pakkes i medfølgende emballasje nøyaktig slik det ble levert. Dette gjelder også for hentekunder ved retur til lager.

Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for drikke/matrester før returnering.

Er ikke servise skylt, belastes kunden med kr. 3,- pr. del utover avtalt leiepris.

Duker, tøyservietter, stoltrekk og puter må være tørt før pakking og skal returneres i medfølgende oransje poser (puter i plastboks).

Ved evt. jordslag eller andre flekker som ikke lar seg fjerne eller krever ekstra rens, kan kunden bli erstatningspliktig.

Dersom vi må sortere/stable om på lokasjon og/eller etter tilbakelevering, belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader.

Trengs det ekstra transport, vil dette også bli fakturert.

 

9. REKLAMASJON
Reklamasjon på mangler og/eller feil på leieprodukter, skal skje med en gang det blir oppdaget av kunde og senest ved retur.

 

10. FORSIKRING
Utleieproduktene er kun forsikret mot brann og stormskader av utleier.

Ved skader på grunn av dette, må rapport fra brannvesen eller politi foreligge.

Egenandel er kr. 4000,-.  Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene ved bestilling.

Alle andre skader, ødeleggelser, mangler, avvik på hva som ble levert kunde fra oss, vil bli fakturert kunde i sin helhet.

Utleiekompaniet AS

Solgaard skog 139, 1599 Moss

Mandag - Fredag: 08 - 16 / Lørdag - Søndag: Stengt

Organisasjonsnummer: NO 994 944 134 MVA

Copyright © Utleiekompaniet AS