Leievilkår

1. LEIETID

Leietiden beregnes fra tidspunktet leieproduktene er levert til kunden og frem til utstyret er returnert.
Leieprisen gjelder for inntil 5 dager.

2. BETALING

Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk. Fakturagebyr kr 60,-.
Ved større ordre kan vi kreve à konto 1/3 ved bestilling. Resterende beløp betales 2 dager før levering.
Hentekunder betaler ved henting.

3. BESTILLING, ENDRINGER I ORDRE OG AVBESTILLING

Alle bestillinger er bindende. Når du har mottatt en ordrebekreftelse på e-post fra oss, er din bestilling registrert og bekreftet.
Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at tilsendt ordrebekreftelse er i samsvar med bestillingen og at alle opplysninger stemmer.
Det kan gjøres endringer i antall i bestillingen inntil 1 uke før levering/hente dato.
Hvis antallet reduseres betraktelig eller ved kansellering av flere leieprodukter, kan det tilkomme gebyr for tapt fortjeneste.
Avbestilling av ordre i sin helhet skal skje skriftlig.

Avbestillingsgebyr beregnes fra oppgitt leverings/hentedato på ordren til flg. satser;
Tidligere enn 4 uker, belastes 20% av leiebeløpet. Tidligere enn 14 dager, belastes 50% av leiebeløpet. Senere en 14 dager, forfaller hele leiebeløpet til betaling.

Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er klargjort eller lastet på bil for utkjøring.

4. HENTING PÅ LAGER

Henting og levering av kunde skjer på hverdager mellom kl. 08.00 – 16.00.

Ved egentransport må man håndtere lasting og lossing, inn- og utpakking og sikring av leieproduktene selv. Vi er behjelpelig med truck der dette er hensiktsmessig ved ut- og innlevering. Vi låner ikke ut stroppemateriell, presenninger e.l.

Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og/eller henger når det gjelder volum, vekt og renhold.

Det er kundens ansvar å sørge for at alt av leieprodukter håndteres på en forsvarlig, trygg og skånsom måte, og ikke utsettes for ytre omstendigheter som kan skade leieproduktene og påse at de er beskyttet mot skitt, støv, fukt, store temperaturendringer etc. under transport.

5. TRANSPORT OG FREMKOMMELIGHET

Transport utført av oss skjer normalt i tidsperioden 07.00 – 22.00 hele uka. Kunden blir varslet på SMS i forkant når vi er på vei.

Evt. tidspunkter vi må forholde oss til, må spesifiseres ved bestilling. Det er tillegg for ønsket/forventet transport i helgene og etter kl. 18 hverdager.

Det er ikke behov for at noen er til stede ved levering/retur dersom det er tydelig merket hvor leieproduktene kan plasseres eller forklares via telefon med sjåfør. Ved retur skal produktene stå på samme plass som de ble levert.

Evt. parkeringstillatelser ifbm med levering/henting ordnes av kunden. Påløpte kostnader, parkeringsgebyr etc. belastes kunde.

Kunden må opplyse om begrensninger på lokasjon og veien inn til leveringssted. Det må være kjørbart for lastebil med fri høyde (390 cm) og avstand fra kjøretøy til laste/lossested kan ikke overstige 10 meter. Ekstra medgått tid ved bæring utover dette faktureres kunden.

Utleieproduktene blir hensatt der det er fremkommelig med jekketralle.

6.MONTERING / DEMONTERING

Montering/demontering utført av oss, skjer normalt i tidsperioden 07.00 – 22.00 hele uka.
Ved krav om montering/demontering i helgene, helligdager og kveld etter kl. 18, tilkommer det overtidstillegg.

Evt. tidspunkter vi må forholde oss til må spesifiseres ved bestilling.

Ved montering skal plassen være ryddet og klar. Ved snøfall må området være måkt.

Det må være klargjort for at det er mulig å forankre telt med ca. 60-100 cm lange jordspyd. Alternativt må telt bli forankret med betonglodd.

7. IKKE TILLATT

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker, tusj, maling, spray etc. på utleieproduktene.
Modifisering, endring, kutting etc. på våre utleieprodukter er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Dette skal evt. gjøres i eget grilltelt som bestilles separat.
Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær, legges ubeskyttet på bakken eller oppbevares uforsvarlig.

Utleiekompaniets utgifter i forbindelse med evt. skader eller rengjøring på grunn av ovennevnte, belastes kunde.

8. PAKKING VED RETUR

Kunden er ansvarlig for at leieproduktene stables på paller/traller og pakkes i medfølgende emballasje nøyaktig slik det ble levert.

Alt av servise etc skal skylles for matrester før retur. Er ikke servise skylt, belastes kunden med kr. 3,- pr. del utover avtalt leiepris.

Duker, tøyservietter, stoltrekk og puter må være tørt før pakking og skal returneres i medfølgende oransje poser (puter i plastboks). Ved flekker som ikke lar seg fjerne eller krever ekstra rens, kan kunden bli erstatningspliktig.

Dersom vi må sortere/stable om produkter som er pakket feil, belastes kunden etter medgått tid og evt. ekstra transport.

9. REKLAMASJON

Reklamasjon på feil og mangler på leieproduktene eller utført arbeid, skal skje snarest og før produktene blir benyttet, dersom vi skal reparere eller erstatte mangelen, alt. avtale annen løsning. 

10. FORSIKRING

Utleieproduktene er forsikret mot brann og stormskader av utleier. Ved skader på grunn av brann, må rapport fra brannvesen eller politi foreligge.
Egenandel er kr. 4000,-.
Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene ved bestilling.

Øvrige skader, ødeleggelser, mangler, avvik på hva som ble levert fra oss, vil bli fakturert kunde i sin helhet.