QuickUp telt

Ved egentransport:
Kunden håndterer lasting/lossing og sikring av leieproduktene selv.
Vi låner ikke ut stroppemateriell, presenninger e.l.
Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og/eller henger.

Det er kundens ansvar å sørge for:
At leieprodukter håndteres på en forsvarlig, trygg og skånsom måte under transport.

* Se punkt 4 i leievilkårene for ytterligere vilkår og info.

Rammen med taket er klappet sammen i tilhørende svart bag.
Veggene kommer ved siden av.
Det medfølger også stropper og jordspyd til festing av teltet.

Hvis ikke jordspyd kan benyttes, må det bestilles lodd i tillegg.
Antallet kommer an på størrelse på telt. Ett lodd pr. bein.
Frittstående 3x3m – 4 bein.
Frittstående 3x6m – 6 bein.
Skal flere telt settes sammen, trengs ytterligere lodd.

Priser på telt og tilbehør til telt, finner du her.
Prisene gjelder for selvmontering og henting/levering av kunde.
Kontakt oss for priser på montering og transport.

1 stk. 3x3m telt
Høyde: 210cm
Vekt: ca 40kg i bag + teltduker

1 stk. 3x6m telt
Høyde: 210cm
Vekt: ca 60kg i bag + teltduker

Monteringsanvisning QuickUp telt

Telt må alltid forankres med plugger eller lodd.
Riktig installering tilpasset forholdene på monteringssted er leietakers ansvar.

Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.
(Gjelder ikke gtilltelt).

Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klebemerker på teltet.
Dette skader duken og medfører erstatningsansvar.

Telt skal returneres i samme stand som det ble utlevert.

Fukt og eventuell skitt tørkes av.

Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.

Ved retur skal takduken sitte på rammen.

Vær minimum 2 pers. ved montering.

Det er beveglige deler når teltet trekkes ut, så pass på at ikke fingre eller hånd kommer i klem.

Hvis det er problemer med å trekke teltet ut:

– Sjekk at ikke takduk eller annet har kilt seg fast i de beveglige delene i takkonstruksjonen.

– Sjekk at ikke fotsokklene har hengt seg i hverandre. Det kan skje under transport.

I så fall, prøv å løsne de ved å dytte/ riste litt.

Monteringsanvisning gulv

Leggeanvisning – Plastgulv

Eksempel på gulv til et 6×9 meter telt. Gulvet ligger i forbandt.
Start i et hjørne og legg i nummerert rekkefølge som illustrert.

Leggeanvisning – Tregulv

Følg nummerreringen…
Gavelsiden på teltet (dvs. kortsiden)