Leievilkår

Vi er best på partytelt utleie til festivaler, bryllup, firmafester

Hjem

Generelle leiebetingelser

1. LEIETID

Leietiden beregnes fra tidspunktet utstyr er levert til kunden og frem til utstyret er returnert. Leieprisen gjelder normalt for hele helgen eller inntil 5 dager. Det er kundens plikt å informere om vesentlige tider vi må forholde oss til ifht leieperiode, levering og retur.


2. BETALINGSBETINGELSER

Ved større ordre kan vi kreve àkonto 1/3 ved bestilling. Resterende beløp betales forskuddsvis 2 dager før levering eller med bankkort ved henting. Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk. Fakturagebyr kr 60,-.


3. AVBESTILLING

Alle bestillinger er bindene og uten vær-forbehold. Ved avbestilling tidligere enn 14 dager betales 20% av leiebeløpet. Senere en 14 dager betales 50% av leiebeløpet. Senere enn 5 virkedager forfaller hele leiebeløpet til betaling. Dagene beregnes fra oppgitt leveringsdato. Avbestilling skal skje skriftlig.


4. HENTING

Henting skjer i tidsrommet kl. 9-16. (Lørdag og søndag stengt.)  Det er ikke mulig med tilleggsbestillinger eller endringer på hentedagen eller ved oppmøte. Det meste er stablet på paller/traller men det må også påregnes og laste på/av på egenhånd. Vi hjelper til med truck dersom dette er hensiksmessig.

Det forventes at produktene fraktes på tørr og ren måte. Benyttes åpen henger skal det dekkes til med pressening. Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og evt. henger og festemateriell. Lånes det henger av oss er det sjåførens ansvar å sikre lasten forskriftsmessig.


5. TRANSPORT OG MONTERING

Transport og levering utført av oss skjer normalt innenfor tidsperioden 08.00 - 22.00 alle dager, med mindre det er avtalt tidspunkt og dette er spesifisert i ordren. Det kan forekomme levering dagen før oppgitt leveringsdato om dette er hensiktsmessig for oss. Leietager bør anta sen levering, særlig i høysesong. Normalt er det ikke behov at noen er tilstedet ved levering dersom det er tydelig hvor prouktene kan hensettes trygt og tørt. Det samme gjelder ved retur. Se forøvrig pkt. 9.  Alle blir varslet på SMS, ca 10-60 min før, når bilen er på vei.


6. FREMKOMMELIGHET

Det skal være kjørbart for lastebil frem til monteringsstedet. Max avstand fra kjøretøy kan ikke overstige 10 meter. Plassen skal være ryddet og klar. Det må være klargjort at det er mulig å forankre telt med ca 80 cm lange jordspyd. Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle. Transportprisen er ikke inkl. bæring eller heiskjøring. Vi er behjelpelig med dette etter avtale. Eventuelle parkeringstillatelse og parkeringsgebyr ifbm levering/montering besørges av kunden.


7. IKKE TILLATT

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. på utleieproduktene. Strips o.l. fjernes av kunden. Modifisering, endring eller kutting på våre produkter er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Våre utgifter ifbm alt under pkt 6 blir belastet leietager etter medgått tid.

NB! Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær. Dette medfører et erstatningsansvar.


8. DEKKETØY OG SERVISE

Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for matrester før returnering. Er ikke servise skyllet belastes kunden med kr. 2,50 pr. del utover avtalt leiepris. Duker, servietter og stoltrekk må være tørt før pakking i oransje returposer.


9. PAKKING VED RETUR

Leietager sørger for at alt blir pakket tilbake i medfølgende emballasje og stablet på pallene det ble levert på.  Utstyret rengjøres og ryddes slik det ble levert. Alt stables på ett og samme sted der utstyret ble levert og må være tilgjengelig ved retur. Omstabling eller ekstra kjøring pga mangler ifbm dette belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader.


10. REKLAMASJON

Reklamasjon på mangler eller feil på utstyr skal skje ved levering. Ubenyttet utstyr refunderes ikke etter at det er pakket eller lastet på bil.


11. FORSIKRING

Utleieproduktene er forsikret mot brann, transport og stormskader av utleier. Ved skader må rapport fra brannvesen eller politi foreligge. Egenandel er kr. 4000,-. Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene.


Betaling

Betaling skjer forskuddsvis og vi har betalingsterminal for bankkort og kredittkortt. Vi tar dessverre ikke i mot kontanter!

Ønsker du å betale via konto gi oss beskjed ca en uke før så sender vi deg forskuddsfaktura i PDF på e-post.

Utleiekompaniet AS

Solgaard skog 139

1599 MOSS

Tlf. 69 23 45 67

Kl. 08.00 - 17.00

post@utleiekompaniet.no

Åpningstider

Kontor 08.00-16.00

Hentekunder 09.00-16.00

Lørdag og søndag stengt!

Copyright © Utleiekompaniet AS