Ved bestilling aksepterer kunden leievilkårene.

 

1. LEIETID
Leietiden beregnes fra tidspunktet leieproduktene er levert til kunden og frem til utstyret er returnert.

Leieprisen gjelder for inntil 5 dager.

 

2. BETALING
Ved større ordre kan vi kreve à konto 1/3 ved bestilling. Resterende beløp betales forskuddsvis 2 dager før levering.

Ved andre ordrer blir faktura sendt samme uke som leveransen finner sted.

Faktura blir sendt på e-post.

Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk.

Fakturagebyr kr 60,-.

Gebyr ved om-fakturering pga. feil fakturainformasjon belastes med kr. 200,-

 

Hentekunder:

Betaling skjer forskuddsvis og vi har betalingsterminal for bankkort og kredittkort som benyttes ved henting på lager.

Vi tar dessverre ikke imot kontanter.

Ønsker du å betale via konto, gi oss beskjed en uke før hentedato, så sender vi deg forskuddsfaktura i PDF på e-post.

 

3. BESTILLING OG AVBESTILLING
Alle bestillinger er bindene.

Kunden er selv ansvarlig for å påse/sjekke at tilsendt ordrebekreftelse er i samsvar med bestillingen og at alle opplysninger stemmer.

Ved bestilling er det kundens plikt å informere om:

- Evt. tider vi må forholde oss til utover ordinær levering ift. leieperiode og retur. (Se punkt 5).

- Begrenset fremkommelighet. (Se punkt 6).

Det kan gjøres endringer i antall i bestillingen inntil 1 uke før levering/hente dato.

 

Avbestilling skal skje skriftlig.

Dagene ved avbestilling beregnes fra oppgitt leverings/hentedato på ordren og følgende satser er gjeldene:

- Tidligere enn 14 dager, belastes 20% av leiebeløpet.

- Senere en 14 dager, belastes 50% av leiebeløpet.

- Senere enn 5 virkedager, forfaller hele leiebeløpet til betaling.

Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er pakket eller lastet på bil for utkjøring.

 

4. HENTING PÅ LAGER

Henting og levering av kunde skjer på hverdager mellom kl. 08.00 – 16.00.

Det er ikke mulig med tilleggsbestillinger og/eller endringer på hentetidspunktet.

Ved egentransport må man håndtere lasting og lossing, inn- og utpakking og sikring av leieproduktene selv.

Vi låner ikke ut stroppemateriell, presenninger e.l.

Vi kan være behjelpelig med bruk av truck der dette er hensiktsmessig på vårt eget lager.

Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og/eller henger når det gjelder volum, vekt og renhold.

Det er kundens ansvar å sørge for at alt av leieprodukter håndteres på en forsvarlig, trygg og skånsom måte, og ikke utsettes for ytre

omstendigheter som kan skade leieproduktene og påse at de er beskyttet mot skitt, støv, fukt, store temperaturendringer etc. under transport.

 

5. TRANSPORT OG MONTERING
Transport og montering/demontering utført av oss, skjer normalt i tidsperioden 08.00 - 20.00 mandag - fredag.

Ved transport og montering/demontering på lørdag, søndag og helligdag tilkommer et tillegg på 50% på transport og montering/demontering.

Kunden vil bli varslet på SMS når leveransen er på vei.

Det ikke behov for at noen er til stede ved levering/montering dersom:

- Det er tydelig merket hvor produktene kan plasseres trygt og tørt.

- Det er tydelig merket hvor teltet skal stå.

Det ikke behov for at noen er til stede ved retur/demontering dersom:

- Produktene står på samme plass som de ble levert.
Eventuelle parkeringstillatelser og parkeringsgebyr i forbindelse med levering/montering tas hånd om av kunden.

Evt. påløpte kostnader, belastes kunde.
Ved montering av oss skal plassen være ryddet og klar.

Det må være klargjort for at det er mulig å forankre telt med ca. 60-80 cm lange jordspyd.

Hvis det ikke er mulig å bruke jordspyd, vil telt bli forankret med betonglodd.

 

 6. FREMKOMMELIGHET
Kunden må opplyse om begrensninger på lokasjon og veien inn til lokasjon.

Det må være kjørbart for lastebil med fri høyde (390 cm) helt frem til området.

Avstand fra kjøretøy til lokasjon for telt og utstyr kan ikke overstige 10 meter.

Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle.

Avvik faktureres etter medgått tid.

 

7. IKKE TILLATT
Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker, tusj, maling, spray etc. på utleieproduktene.

Modifisering, endring, kutting etc. på våre produkter er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Dette skal evt. gjøres i eget grilltelt.

Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær, legges ubeskyttet på bakken eller oppbevares uforsvarlig.

Våre utgifter i forbindelse med evt. skader på grunn av dette, belastes kunde.

 

8. PAKKING VED RETUR
Kunde er ansvarlig for at alle leieproduktene stables/legges på tilhørende paller/traller og pakkes i medfølgende emballasje nøyaktig slik det ble levert.

Dette gjelder også for hentekunder ved retur til lager.

Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for drikke/matrester før returnering.

Er ikke servise skylt, belastes kunden med kr. 3,- pr. del utover avtalt leiepris.

Duker, tøyservietter og stoltrekk må være tørt før pakking og skal returneres i medfølgende oransje returposer.

Dersom vi må sortere/stable om på lokasjon og/eller etter tilbakelevering, belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader.

Trengs det ekstra transport, vil dette også bli fakturert.

 

9. REKLAMASJON
Reklamasjon på mangler og/eller feil på leieprodukter, skal skje med en gang det blir oppdaget av kunde og senest ved retur.

 

10. FORSIKRING
Utleieproduktene er forsikret mot brann og stormskader av utleier.

Ved skader på grunn av dette, må rapport fra brannvesen eller politi foreligge.

Egenandel er kr. 4000,-.

Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene ved bestilling.


Mandag - Fredag: 08 - 16 / Lørdag - Søndag: Stengt

Organisasjonsnummer: NO 994 944 134 MVA

Copyright © Utleiekompaniet AS