Monteringsanvisning Quick Up telt

3x3m og 3x6m / 4x4m og 4x8m

Telt må alltid forankres med bardun og plugger eller barduner og lodd.

Riktig installering tilpasset forholdet på monteringsstedet er leietakers ansvar.


Hvis du setter flere telt sammen, husk å montere medfølgende takrenne mellom teltene.


Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.


Det er ikke tillatt å fest lim, tape, klistremerker etc. på teltet.

Dette skader duken og medfører erstatningsansvar.


Telt skal returneres i samme stand som det ble utlevert.

Eventuelle skader kan bli belastet leietaker.


Fukt og eventuell skitt tørkes av.

Ikke la teltdukene ligge brettet sammen over tid hvis de er fuktige.

Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.


Ved retur skal takduken sitte på rammen.

Monteringsanvisning Barduntelt

6x6m, 6x9m og 6x12m

1) Legg ut duken på monteringssted.

    Legg ut beskyttelsesduk/lettpresenning (medfølger ikke).

    Brett ut teltduken der du vil ha teltet.

    Unngå å dra duken rundt på bakken, da skarpegjenstander kan lage skader. (Fjern uønskede gjenstander fra bakken i forkant).

    Koble sammen sidestenger (2-delt), og legg disse rett ut fra teltduken som vist i illustrasjon1.

    Jordspydet må slås gjennom ringen som er festet til bardun-tauet.


2) Reis sidestengene.

    Start i motsatte hjørner som vist i illustrasjon 2.

    Sett toppen av sidestangen inn gjennom maljehullet i takduken, og reis stangen slik at toppen av teltstangen peker skrått utover.

    Justér barduntauet med hurtiglås.

    Gjenta prosedyren for de to siste hjørnene, og deretter på alle sidene.

    Når du er ferdig vil duken henge ned i midten av teltet.


3) Reis midtstangen (stengene).

    Koble sammen midtstangen (3-delt).

    Stikk deretter toppen av stangen inn under duken, og inn i maljehullet i midten av takduken.

    Skyv stangen til vertikal stilling ved å skyve/løfte takduken opp med stangen. 

    Bind fast sikringstau med knute som vist i illustrasjon 3.


4) Sidestenger – justering.

    Stram barduntau forsiktig med hurtiglås, og sett sidestengene i vertikal posisjon.

    Justér stengene og barduntauene rundt teltet, ved forsiktig å strekke ut takduken. Se illustrasjon 4.

    Merk at plugger til å feste vegger med i bakken ikke er standard på våre barduntelt.

    Veggene kan festes med tau eller liknende til hver enkelt sidestang.

    Alternativt kan man trekke ett tau gjennom alle maljehull, og feste dette til bardunpluggene i hjørnene.


5) Nedrigging

    Fjern alle gjenstander inne i teltet.

    Legg ut beskyttelsesduk/lett-presenning.

    Løsne deretter alle barduntau. 

    Pakk dukene slik du mottok dem, og legg dem i sine respektive poser.

Telt må alltid forankres med barduner og plugger.

Riktig installering tilpasset forholdet på monteringsstedet er leietakers ansvar.


Sjekk barduntauene regelmessig for å påse at disse er stramme.


Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.


Det er ikke tillatt å fest lim, tape, klistremerker etc. på teltet.

Dette skader duken og medfører erstatningsansvar.


Telt skal returneres i samme stand som det ble utlevert.

Eventuelle skader kan bli belastet leietaker.

Alle deler skal være pakket i sine respektive poser.


Fukt og eventuell skitt tørkes av.

Ikke la teltdukene ligge brettet sammen over tid hvis de er fuktige.

Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.

Mandag - Fredag kl. 08.00 - 16.00

Organisasjonsnummer: NO 994 944 134 MVA

Kontonummer: 1506 46 26474

Copyright © Utleiekompaniet as