Generelle leiebetingelser

Hjem

1. LEIETID
Leietiden beregnes fra tidspunktet utstyr er levert til kunden og frem til utstyret er returnert.

Leieprisen gjelder inntil 5 dager.

Ved bestilling er det kundens plikt å informere om vesentlige tider vi må forholde oss til ifht leieperiode og retur.

2. BETALINGSBETINGELSER
Ved større ordre kan vi kreve à konto 1/3 ved bestilling.

Resterende beløp betales forskuddsvis 2 dager før levering, eller med bankkort ved henting.

Kreditt gis ikke til privatpersoner.

Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk.

Fakturagebyr kr 60,-.

Gebyr ved omfakturering pga feil fakturainformasjon belastes med kr. 200,-

3. AVBESTILLING
Alle bestillinger er bindene og uten vær-forbehold.

Ved avbestilling tidligere enn 14 dager betales 20% av leiebeløpet.

Senere en 14 dager betales 50% av leiebeløpet.

Senere enn 5 virkedager forfaller hele leiebeløpet til betaling.

Dagene beregnes fra oppgitt leveringsdato.

Avbestilling skal skje skriftlig.
Ubenyttet utstyr refunderes ikke.

Dette gjelder også etter at det er pakket eller lastet på bil før utkjøring.

4. HENTING PÅ LAGER
Det er ikke mulig med tilleggsbestillinger eller endringer på hentetidspunktet.

Det meste er stablet på paller/traller og det må påregnes og laste på/av på egenhånd.

Vi hjelper til med truck dersom dette er praktisk.
Det forventes at produktene fraktes på tørr og ren måte.

Benyttes åpen henger skal det dekkes til med presenning.

Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og evt. henger og egne lastestropper.

5. TRANSPORT OG MONTERING
Transport utført av oss, skjer normalt innenfor tidsperioden 08.00 - 22.00 alle dager.

Med mindre det er avtalt tidspunkt og dette er spesifisert i ordren.

Alle blir varslet på SMS før levering.

Normalt er det ikke behov for at noen er tilstede ved levering dersom det er tydelig hvor produktene kan plasseres trygt og tørt.

Det samme gjelder ved retur. (Se forøvrig pkt. 9).
Eventuelle parkeringstillatelser og parkeringsgebyr ifbm levering/montering besørges av kunden.

Påløpte kostnader faktureres.
Ved montering av oss skal plassen være ryddet og klar.

Det må være klargjort at det er mulig å forankre telt med ca 60-80 cm lange jordspyd.

6. FREMKOMMELIGHET
Kunden må opplyse om begrensninger på veien og plassen.

Det må være kjørbart for lastebil med fri høyde (390 cm) frem til området.

Avstand fra kjøretøy kan ikke overstige 10 meter.

Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle.

Avvik faktureres etter medgått tid.

7. IKKE TILLATT
Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. på utleieproduktene.

Strips o.l. fjernes av kunden.

Modifisering, endring eller kutting på våre produkter er ikke tillatt.

Det er heller ikke tillatt å grille og steke mat i teltene.

Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær, eller legges ubeskyttet på bakken.

Våre utgifter ifbm dette belastes leietager.

8. DEKKETØY OG SERVISE
Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for matrester før returnering.

Er ikke servise skyllt, belastes kunden med kr. 2,50 pr. del utover avtalt leiepris.

Duker, servietter og stoltrekk må være tørt før pakking i oransje returposer som medfølger.

9. PAKKING VED RETUR
Leietager sørger for at alt blir pakket tilbake i medfølgende emballasje og stablet på pallene nøyaktig slik de ble levert.

Alt settes på ett og samme sted der det ble levert.

Omstabling eller ekstra kjøring belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader.

10. REKLAMASJON
Reklamasjon på mangler eller feil på utstyr skal skje ved levering.

11. FORSIKRING
Utleieproduktene er forsikret mot brann, transport og stormskader av utleier.

Ved skader må rapport fra brannvesen eller politi foreligge.

Egenandel er kr. 4000,-.

Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene.

BETALING

Betaling skjer forskuddsvis og vi har betalingsterminal for bankkort og kredittkort.

Vi tar dessverre ikke i mot kontanter!

Ønsker du å betale via konto gi oss beskjed ca en uke før, så sender vi deg forskuddsfaktura i PDF på e-post.

Mandag - Fredag kl. 08.00 - 16.00

Organisasjonsnummer: NO 994 944 134 MVA

Kontonummer: 1506 46 26474

Copyright © Utleiekompaniet as